Nastavitve piškotkov
Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, Slovenija, e-mail: info@myhouse.si, www.myhouse.si
Domov
Zemljevid strani Kontakt  
 
 
ponudba nepremičnin
predstavitev podjetja
cenik in splošni pogoji
povezave
novice

 
 
 
  Novice

Skupščina 2015

 
Računska energetska izkaznica - kazalniki
  SPOŠTOVANI DELNIČAR!

Obveščamo Vas, da bo 23. redna seja skupščine delničarjev družbe Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.,

v četrtek, 30.06.2016 s pričetkom ob 13.00 uri v sejni sobi PC Poljedelstvo na naslovu Hardek 44 c v Ormožu.

V prenosih so vabilo, sklic skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov, prijavo in pooblastilo za glasovanje na skupščini. Kot boste lahko razbrali iz dnevnega reda je na dnevnem redu predvideno statusno pravno preoblikovanje sedanje delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo, ki je po mnenju upravnega odbora nujno potrebno, zaradi prilagajanja razmeram na trgu in zmanjšanja stroškov delovanja. Za lažje razumevanje predvidene spremembe, Vam v prilogi posredujemo tudi krajši sestavek predsednika upravnega odbora g. Vihra, ki vam skuša pojasniti razloge in argumente za predvideno spremembo.

V kolikor se seje skupščine ne nameravate osebno udeležiti, Vas prosimo, da za glasovanje pooblastite enega od predlaganih pooblaščencev iz spodaj navedenega seznama.

Priloženo pooblastilo pazljivo preberite ter ga v celoti in čitljivo izpolnite. Na pooblastilo vpišite ime in priimek izbranega pooblaščenca s seznama ter ga v priloženi kuverti vrnite osebno ali po pošti na sedež družbe, najkasneje do 27.06.2016.

Predlagani pooblaščenci za zastopanje na 23. skupščini delničarjev, dne 30.06.2016 so:

Miran TOPOLOVEC, Ul. Heroja Kerenčiča 21, Ormož

Ivan VIHER, Breg 31, Središče ob Dravi

Franc KRABONJA, Hajndl 41, Velika Nedelja

Marjan MLINARIČ, Slovenska cesta 51, Središče ob Dravi

V primeru, da se boste 23. seje skupščine delničarjev osebno udeležili, morate svojo udeležbo na seji skupščine prijaviti na priloženi prijavi, in sicer najmanj 3 dni pred sejo skupščine, torej najkasneje dne 27.06.2016.

Predlagam, da z osebno udeležbo ali s pooblastilom izbranemu pooblaščencu omogočite podporo predlogom skupščinskih sklepov, ki upoštevajo razvojne načrte družbe Jeruzalem Ormož SAT d.o.o. in omogočajo pogoje za nadaljnje uspešno uresničevanje zastavljenih strateških ciljev.

Prenosi [Prijava] [Vabilo ] [Pooblastilo ]

 

ponudba nepremicnin   |   predstavitev podjetja   |   povezave   |   novice