Nastavitve piškotkov
Jeruzalem Ormož SAT d.o.o., Kerenčičev trg 8, 2270 Ormož, Slovenija, e-mail: info@myhouse.si, www.myhouse.si
Domov
Zemljevid strani Kontakt  
 
 
ponudba nepremičnin
predstavitev podjetja
cenik in splošni pogoji
povezave
novice

 
 
 
  CENIK
 
1. POSREDNIŠKIH STORITEV, pri posredovanju nakupa oz.prodaje nepremičnine:  
   
Pri prodaji stanovanja, stanovanjske hiše, vikenda ali poslovnih prostorov, katerih pogodbena vrednost je manjša od 10.000,00 €, znaša provizija 950,00 €. V ceni tako določene provizije je že obračunan 22% DDV.  
   
Pri prodaji stanovanja, stanovanjske hiše, vikenda ali poslovnih prostorov, katerih pogodbena vrednost je večja od 10.000,00 €, je osnova za določitev provizije oz. cene storitev posredovanja, pogodbeno dogovorjena vrednost.  
   
Provizija se oblikuje na podlagi naslednje lestvice:  
   
Pogodbeno dogovorjena vrednost v € Provizija v € brez DDV
od 10.000,00 do 25.000,00 3,5 % kupnine
od 25.001,00 do 150.000,00 2,9 % kupnine
od 150.001,00 do 250.000,00 2,5 % kupnine
nad 250.001,00 po dogovoru
 
   
K proviziji se obračuna 22% DDV!  
   
   
Pri prodaji kmetijskega zemljišča ali nezazidanega stavbnega zemljišča, katerega pogodbena vrednost je manjša od 10.000,00 €, znaša provizija 950,00 €. V ceni tako določene provizije je že obračunan 22% DDV.  
   
Pri prodaji kmetijskega zemljišča ali nezazidanega stavbnega zemljišča, katerega pogodbena vrednost je večja od 10.000,00 €, je osnova za določitev provizije oz. cene storitev posredovanja, pogodbeno dogovorjena vrednost.  
   
Provizija se oblikuje na podlagi naslednje lestvice:  
   
Pogodbeno dogovorjena vrednost v € Provizija v € brez DDV
od 10.001,00 do 33.000,00 3,5 % kupnine
od 33.001,00 do 100.000,00 2,9 % kupnine
od 100.001,00 do 271.000,00 2,5 % kupnine
nad 271.001,00 po dogovoru
 
   
K proviziji se obračuna 22% DDV!  
   
   
2. POSREDNIŠKIH STORITEV, pri posredovanju pri oddaji oz. najemu nepremičnine:  
   
Pri posredovanju pri oddaji oz. najemu nepremičnine znaša provizija v višini 1 mesečne najemnine.

K proviziji se obračuna 22% DDV!
 
   
   
3. DODATNIH STORITEV:  
   
A)  
   
Storitev Cena v €, z DDV-jem
Vodenje in izvedba postopka prodaje oz. nakupa nepremičnine (preveritev pravnega stanja nepremičnine, izvedba davčnega in upravnega postopka, organiziranje overitev) 751,00
Svetovanje na področju nepremičnin – 1 ura (na sedežu družbe ali na terenu) 75,00
Pridobitev original zemljiškoknjižnega izpiska -1 kom (brez sodne takse) 20,00
Pridobitev vpogleda v zemljiško knjigo in izpis iz neuradnega zemljiškoknjižnega izpiska 10,00
Pridobitev potrdila o namenski rabi zemljišča - 1 kom (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev katastrskega načrta – mapne kopije – 1 kom (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev potrdila o predkupni pravici – 1 kom (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev izpisa parcel (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Pridobitev odločbe za odobritev pravne posla na pristojni UE oz. pridobitev ustreznega potrdila (k ceni se prištejejo morebitne takse) 20,00
Podaja ponudbe prodajalca za prodajo kmetije, kmetijskega zemljišča, gozda na podlagi pooblastila prodajalca 20,00
Podaja prijave k ponudbi za prodajo kmetije, kmetijskega zemljišča, gozda na podlagi pooblastila kupca 20,00
Izpolnitev obrazca za odmero davka na promet nepremičnin in njegova vložitev na pristojni izpostavi DURS 45,00
Izpolnitev obrazca za odmero davka od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine in njegova vložitev na pristojni izpostavi DURS 45,00
Storitve prepisa lastništva komunalnih priključkov na novega lastnika (cena velja za posamezni komunalni priključek) 15,000
Ogled nepremičnine, brez sklenitve posredniške pogodbe 50,00
Pridobitev EMŠO in davčne številke za potrebe prometa z nepremičninami 20,00
Kilometrina – cena za en prevožen kilometer 0,45
Stroški oglaševanja (priprav oglasa za en medij) 50,00
 
   
Navedene storitve pod točko 3.A so na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju vključene v provizijo. Če je pogodba o posredovanju s strani naročitelja enostransko predčasno prekinjena, se za vsako od opravljenih storitev izstavi račun po veljavnem ceniku.  
   
B)  
   
Storitev Cena v €, z DDV-jem
Priprava in izdelava predloga za vpis oz. vknjižbo pravice v zemljiško knjigo in njegova elektronska vložitev (brez sodne takse) 75,00
Sestava predpogodbe, dodatka k pogodbi 75,00
Sestava služnostne pogodbe 150,00
Sestava pogodb (prodajne, najemne, zakupne, …) najmanj 150 € oz. 0,5% od pogodbene vrednosti + DDV
 
   
Navedene storitve pod točko 3. B na podlagi sklenjene pogodbe o posredovanju NISO zajete v ceni provizije in se naročitelju zaračunajo le v primeru, če so posebej naročene.  
   
   
Pogodbene stranke lahko s pogodbo dogovorijo tudi drugačen način plačila posredniške provizije.  
   
   
V Ormožu, 14.09.2016 JERUZALEM ORMOŽ SAT d.o.o., direktor
  Marko PLOHL
 
   
   
 
ponudba nepremicnin   |   predstavitev podjetja   |   povezave   |   novice